Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi  Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi aziz mahmud hudayi6 830x420

Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi

Cihan Pâdişahlarına Yön Veren Eşsiz Bir Mâneviyat SultânıAZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ HAZRETLERİ (1541-1628) Osmanlı devri İstanbul velîlerinin büyüklerindendir. Asıl adı Mahmûd’dur. “Hüdâyî” ismi ve “Azîz” sıfatı kendisine sonradan verilmiştir. Cüneyd-i Bağdâdî Hazretleri’nin... Details